Home / KIẾN THỨC FOREX / ICHIMOKU / Bài 5 : Khi Ichimoku Lên Tiếng 2 – Giá cắt Kijun sen

Bài 5 : Khi Ichimoku Lên Tiếng 2 – Giá cắt Kijun sen

Giá cắt Kijun Sen

Chiến thuật này khá uy lực và tin cậy. Nó có thể dùng ở mọi khung thời gian nhưng ít tin cậy ở khung thời gian nhỏ hơn. Tín hiệu vào lệnh xuất hiện khi giá cắt Kijun Sen. Nếu cắt từ dưới lên thì đó là tín hiệu tăng giá, cắt từ trên xuống là tín hiệu giảm giá. Dĩ nhiên, giống với các chiến thuật Ichimoku khác, tín hiệu này cần được đánh giá trong bức tranh Ichimoku toàn cảnh trước khi vào lệnh.

Tín hiệu cắt Kijun Sen MẠNH

  • BUY khi cắt trên mây Kumo
  • SELL khi cắt dưới mây Kumo

Tín hiệu cắt Kijun Sen TRUNG BÌNH

  • BUY khi cắt trong mây Kumo
  • SELL khi cắt trong mây Kumo

Tín hiệu cắt Kijun Sen YẾU

  • BUY khi cắt dưới mây Kumo
  • SELL khi cắt trên mây Kumo

Có thể xem xét Chikou Span để tăng độ tin cậy tương tự như đối với chiến thuật Tenkan Sen cắt Kijun Sen.

Ví dụ

gia-cat-kijun-2-png.3255 (720×351)

Giá cắt lên Kijun Sen tại A nhưng nằm dưới mây Kumo nên tín hiệu yếu. Tại B, giá nằm trên mây Kumo đồng thời Tenkan Sen cũng cắt Kijun Sen nên tín hiệu mạnh. BUY và stoploss dưới Kijun Sen 10 pips. Tại C, giá cắt xuống Kijun Sen nên thoát lệnh.

THÔNG TIN ĐẾN BẠN, CHÚC BẠN THÀNH CÔNG.

  • FX-B&I

Nguồn: TraderViet

About Fxbi@gmail.com

Leave a Reply

Your email address will not be published.

x

Check Also

Phương pháp Ichimoku: kiến thức nâng cao về đám mây Kumo

Như các bạn đã biết, đám mây Kumo trong bộ Ichimoku nâng ...