Home / TÂM LÝ GIAO DỊCH

TÂM LÝ GIAO DỊCH

Hãy bỏ ngay 10 tật xấu sau, nếu muốn kiếm được lợi nhuận

Một phần quan trọng trong trading trên con đường đến lợi nhuận là ngưng làm những việc sai trái. Nếu anh em làm đủ các điều đúng rồi, nhưng chưa ngưng làm các điều sai thì không thể kiếm được lợi nhuận trong dài hạn. Làm điều đúng có thể kiếm được tiền cho anh em, nhưng tiếp tục làm các điều sai sẽ khiến anh em mất nhiều tiền hơn.

Read More »