Home / KIẾN THỨC FOREX / ICHIMOKU / Bài 3: Mây Kumo – Ý nghĩa và tầm quan trọng

Bài 3: Mây Kumo – Ý nghĩa và tầm quan trọng

Mây Kumo là trái tim và linh hồn của hệ thống Ichimoku. Đây là thành phần dễ nhìn thấy nhất, cung cấp 1 cái nhìn toàn cảnh về trend và mối liên hệ giữa giá so với trend đó.

Một trong những khả năng của mây Kumo là cung cấp góc nhìn tin cậy hơn về các mức hỗ trợ và kháng cự. Không chỉ cung cấp các mức hỗ trợ/kháng cự đơn lẻ, mây Kumo mở rộng và thu hẹp cùng với biến động giá tạo góc nhìn đa chiều về hỗ trợ và kháng cự.

Độ dày của mây Kumo thay đổi rất nhanh. Độ dày (độ sâu) này là 1 chỉ báo về mức dao động của market, mây càng dày thì mức dao động càng cao và ngược lại. Mây càng dày thì mức độ hỗ trợ và kháng cự của nó càng mạnh.

Các ghi nhớ:

  • Xu hướng hiện tại

-Tăng giá: giá nằm trên mây Kumo

-Giảm giá: giá nằm dưới mây Kumo

-Lình xình: giá nằm trong mây Kumo

  • Xu hướng tương lai

-Tăng giá: Senkou Span A nằm trên Senkou Span B

-Giảm giá: Senkou Span A nằm dưới Senkou Span B

-Lình xình: Senkou Span A bằng Senkou Span B

  • Sức mạnh của mây Kumo tương lai được xác định bởi Senkou Span A tương lai và Senkou Span B tương lai.

Có các kịch bản sau:

Tăng giá mạnh: mây Kumo tương lai tăng và cả Senkou Span A và Senkou Span B đều hướng lên

Tăng giá vừa: mây Kumo tương lai tăng, Senkou Span A tương lai hướng lên và Senkou Span B tương lai đi ngang

Tăng giá yếu: mây Kumo tương lai tăng, Senkou Span A tương lai hướng xuống, Senkou Span B tương lai đi ngang. Lúc này có thể xảy ra hồi mạnh hoặc đảo chiều.

Giảm giá mạnh: mây Kumo tương lai giảm lai tăng và cả Senkou Span A và Senkou Span B đều hướng xuống

Giảm giá vừa: mây Kumo tương lai giảm, Senkou Span A tương lai hướng xuống và Senkou Span B tương lai đi ngang

Giảm giá yếu: mây Kumo tương lai giảm, Senkou Span A tương lai hướng lên, Senkou Span B tương lai đi ngang. Lúc này có thể xảy ra hồi mạnh hoặc đảo chiều.

  • Phần nằm ngang của Senkou Span B là mức kháng cự và hỗ trợ mạnh. Phần nằm ngang này càng dài thì mức kháng cự và hỗ trợ càng mạnh.
  • Đỉnh/đáy của Senkou Span A là mức kháng cự hỗ trợ mạnh

Khoảng không gian giữa Senkou Span A và Senkou Span B của mây Kumo tương lai cho biết mức độ dao động hiện tại. Nó càng dày thì hiện tại giá càng lình xình. Khi trend lớn xuất hiện thì mây Kumo tương lai sẽ mỏng với cả Senkou Span A và Senkou Span B đều hướng về xu hướng của mây Kumo.

THÔNG TIN ĐẾN BẠN, CHÚC BẠN THÀNH CÔNG.

  • FX-B&I

Nguồn: TraderViet

About Fxbi@gmail.com

Leave a Reply

Your email address will not be published.

x

Check Also

Phương pháp Ichimoku: kiến thức nâng cao về đám mây Kumo

Như các bạn đã biết, đám mây Kumo trong bộ Ichimoku nâng ...