Home / Tag Archives: thời điểm giao dịch

Tag Archives: thời điểm giao dịch

[Lance Beggs Price Action] Bài học quý giá về thời điểm giao dịch

Bất kể phương pháp trading của bạn là gì, 1 vài phiên hay 1 vài ngày thị trường sẽ cho các cấu trúc và điều kiện vô cùng thuận lợi. Trong các phiên và các ngày này, bạn phải giao dịch thật tích cực và thật máu lửa (aggressive). Bạn muốn đẩy mạnh lợi thế của bạn khi nó đang được phát huy.

Read More »