Home / KIẾN THỨC FOREX / MÔ HÌNH NẾN / Mô hình nến Dumpling Top – Fry Pan Bottom

Mô hình nến Dumpling Top – Fry Pan Bottom

Mô hình biểu đồ nến Dumpling Top (đỉnh bằng tại đỉnh)

Mô hình đỉnh bằng tại đỉnh xảy ra khi những thân nến nhỏ tăng nhẹ dần và đi ngang rồi giảm dần đi xuống. Mô hình đỉnh bằng tại đỉnh được hoàn thành khi có một nến giảm tạo ra gap giảm từ những nến khác.

Mô hình biểu đồ nến Fry Pan Bottom (đáy bằng tại đáy)

Đối nghịch với đỉnh bằng tại đỉnh là mô hình đáy bằng tại đáy. Mô hình này xảy ra khi những thân nến nhỏ giảm nhẹ dần và đi ngang rồi tăng dần đi lên. Mô hình đáy bằng tại đáy được hoàn thành khi có một nến tăng tạo ra khoảng nhảy giá tăng từ những nến còn lại.

Biểu đồ minh họa mô hình Dumpling Top

Biểu đồ trên của Proctor & Gamble (PG) minh họa mô hình đỉnh bằng tại đỉnh. Chú ý rằng đỉnh biểu đồ chứa nhiều nến thân nhỏ và gần như đi ngang. Điều đó chứng tỏ không bên nào hoàn toàn kiểm soát vùng này. Kể từ sau khi một nến giảm mạnh tạo khoảng nhảy giá giảm được thể hiện bằng hai đường màu xanh trên biểu đồ nằm ngoài vùng đi ngang, mô hình đỉnh bằng tại đỉnh được xác nhận và giá được kỳ vọng sẽ giảm xuống sâu, trong ví dụ trên của Proctor & Gamble, giá đi theo xu hướng giảm.

Biểu đồ minh họa nến Fry Pan Bottom

Biểu đồ của Intel (INTC) chỉ ra một ví dụ của mô hình chảo rán tại đáy. Chú ý rằng tất cả nến thân nhỏ gần như đi ngang sau khi giá giảm. Mô hình đáy bằng tại đáy được xác nhận bởi một nến tăng dài tạo khoảng nhảy giá tăng (minh họa bằng hai đường xanh trên biểu đồ) và nằm ngoài vùng đi ngang.

….v….

Tham khảo

  1. Nison, S. (1991) Japanese Candlestick Charting Techniques. New York: New York Institute of Finance.
  2. Nison, S. (1994) Beyond Candlesticks: New Japanese Charting Techniques Revealed. New York: John Wiley & Sons.
  3. Nison, S. (2003) The Candlestick Course. Hoboken: John Wiley & Sons.
  4. Rhoads, R. (2008) Candlestick Charting For Dummies. Hoboken: Wiley Publishing.
  5. ThinkorSwim. (2011). ThinkorSwim Resource Center: Candlestick Patterns Library.

THÔNG TIN ĐẾN BẠN, CHÚC BẠN THÀNH CÔNG.

  • FX-B&I

Nguồn: TraderViet

Leave a Reply

Your email address will not be published.

x

Check Also

Mô hình nến Three Black Crows – Ba con quạ đen

Mô hình nến ba con quạ đen (Three Black Crows Candlestick Pattern) ...