Home / KIẾN THỨC FOREX / MÔ HÌNH GIÁ / Mô hình giá Triple Top – Ba đỉnh

Mô hình giá Triple Top – Ba đỉnh

Mô hình Triple Top (Mô hình ba đỉnh)

Mô hình Triple Top bao gồm ba đỉnh với mức giá cao gần như ngang nhau có hình dạng như ba chữ “AAA” tạo ra một vùng kháng cự và hai đáy hình dạng “VV” tạo ra vùng hỗ trợ . Giá hình thành mô hình Triple Top từ phía dưới và thoát khỏi mô hình bằng cách phá vỡ vùng hỗ trợ bên dưới.

Tâm lí giao dịch của mô hình Triple Top đảo chiều

Tâm lý giao dịch của mô hình Triple Top được lý giải như sau: Mô hình Triple Top xuất hiện trong một xu hướng tăng. Giá cả tăng tạo ra một đỉnh mới (bên trái của mô hình) và sau đó giảm xuống tạo thành một đáy cao hơn (đáy bên trái của mô hình). Như vậy, đến thời điểm này, biểu đồ vẫn thể hiện một xu hướng tăng vững chắc (đáy và đỉnh cao dần). Những người mua có thể nhìn thấy các đáy bên trái là cơ hội mua vì giá cả sẽ tăng lên một lần nữa. Tuy nhiên, đỉnh ở giữa thất bại trong việc đẩy giá lên cao hơn. Giá hồi lại một lần nữa và sau đó cố gắng để di chuyển lên cao hơn. Tuy nhiên, trên đỉnh bên phải, giá lại không vượt qua hai giá đỉnh cao trước đó. Đường kháng cự được tạo ra bởi các mức giá cao của hai đỉnh trước đó càng vững chắc và trở thành một trở ngại lớn mà những người mua phải vượt qua. Sau đó, một hành động phải được thực hiện sau khi giá ra khỏi đỉnh thứ ba – người mua sẽ cố gắng để đẩy giá cao hơn và phá vỡ kháng cự và tạo ra một đỉnh mới hay người bán nhìn thấy sự yếu kém của lực mua và sẽ phá vỡ mức hỗ trợ bên dưới và tạo ra một xu hướng giảm mới? Một khi đường hỗ trợ bị phá vỡ, quyết định đã được thực hiện và sau một đợt hồi lại về phía trên trở lại khu vực hỗ trợ trước, đó là khả năng giá sẽ giảm xuống thấp hơn nữa.

Tín hiệu bán và mức phá vỡ trung bình

Một tín hiệu bán được đưa ra khi giá phá vỡ xuống dưới đường hỗ trợ sau đỉnh cuối cùng của ba đỉnh “AAA”. Theo nghiên cứu của Bulkowski (2005), trung bình mức giảm tối đa sau một tín hiệu bán là 19%; tuy nhiên, ta cũng nên lưu ý việc tăng giá trở lại đường hỗ trợ sau khi có tín hiệu bán cũng xảy ra thường xuyên, việc này chiếm khoảng 61% tổng thời gian; và mô hình Triple Top chỉ hoạt động thật sự hiệu quả khi sự hình thành ba đỉnh xuất hiện trong khoảng giá 1/3 cao nhất của vùng giá: top third of price range 52 tuần (tức là 1 năm). Kirkpatric & Dahlquist (2010) cho rằng mô hình Triple Top này thường rất hiếm khi xuất hiện nhưng mức độ thất bại của nó thì rất thấp.

Mục tiêu giá của mô hình Triple Top – Ba đỉnh

Thông thường, những người phân tích kĩ thuật truyền thống đặt ra mục tiêu giá bằng cách tính độ cao của mô hình (lấy đỉnh trừ đi đáy mô hình) và trừ ngược nó ra từ đường hỗ trợ. Tuy nhiên, Bulkowski (2008) cho ta một công thức tính cụ thể hơn đối với mô hình Triple Top này như sau:

  • Mục tiêu giá của mô hình Triplge Top trong xu hướng giảm
    Gía thấp nhất của vùng đáy – ((Giá cao nhất trong các đỉnh – Giá thấp nhất của vùng đáy)x 40%)

Biểu đồ minh họa cho mô hình Triple Top – Ba đỉnh

Biểu đồ trên của AT&T (T) minh hoạt một sự hình thành của mô hình Triple Top. Sau đỉnh bên trái, những người mua cố gắng thêm hai lần để tạo ra một đỉnh cao hơn nhưng đều thất bại. Nhìn từ đường kháng cự ở trên, những người mua đã không thể dồn sức thêm lần nào nữa. Và khi giá phá vỡ bên dưới mức hỗ trợ và mô hình Triple Top kích hoạt một tín hiệu bán, người bán sẽ nắm quyền kiểm soát và đẩy giá đi thấp hơn. Biểu đồ này không cho thấy một sự tăng lại nào sau khi tín hiệu bán được đưa ra.

….v….

Tài liệu tham khảo

Kirkpatrick II, C.D., & Dahlquist, J.R. (2010). Technical Analysis: The Complete Resource for Financial Market Technicians (2nd ed.). Upper Saddle River, NJ: FT Press.

Rockefeller, B. (2011). Technical Analysis For Dummies (2nd ed.). Hoboken: John Wiley & Sons.

The Pattern Site. (2008). Bulkowski’s Measure Rule. Retrieved June 1, 2012

The Pattern Site. (2005). Bulkowski’s Head-and-Shoulders Bottoms . Retrieved June 1, 2012.

THÔNG TIN ĐẾN BẠN, CHÚC BẠN THÀNH CÔNG.

  • FX-B&I

Nguồn: TraderViet

Leave a Reply

Your email address will not be published.

x

Check Also

Mô hình Channel – Kênh giá

Một kênh giá gồm hai đường hỗ trợ và kháng cự song ...