Home / KIẾN THỨC FOREX / HƯỚNG DẪN / Cách tính khối lượng một lệnh giao dịch Forex

Cách tính khối lượng một lệnh giao dịch Forex

Là một trader, chúng ta đều luôn tìm kiếm công cụ nào đó hữu ích để tăng xác suất chiến thắng khi giao dịch trên thị trường. Đối với một trader theo trường phân tích kỹ thuật, ngoài dữ liệu về giá, khối lượng giao dịch là thứ tối quan trọng thứ hai để góp phần vào sự thành công.

Thông thường thì khối lượng giao dịch thường đi kèm với các chiến lược quản lý rủi ro, khi kết hợp 2 thứ này thì chắc chắn bạn sẽ không bao giờ bị cháy tài khoản và thậm chí trở thành 1 trader có lợi nhuận.

Cách tính khối lượng giao dịch Forex

Khối lượng giao dịch Forex của toàn thị trường nói chung sẽ được tính trên từng chuyển động của Trader, và đối với Trader nói riêng thì nếu tính được khối lượng giao dịch của bản thân thì sẽ biết được mình đang giao dịch có lợi nhuận hay sẽ sớm thua lỗ.

Nhưng trước khi tìm hiểu cách tính khối lượng giao dịch của bản thân, bạn phải tính được 3 thứ:

 1. Giá trị của pip
 2. Giá trị tính bằng tiền bạn đang rủi ro trên mỗi lệnh
 3. Khoảng cách cắt lỗ

Giá trị của pip

Để tính giá trị mỗi pip thì bạn cần nhập 3 thông tin

 1. Đồng tiền trong tài khoản giao dịch của bạn
 2. Cặp tiền bạn giao dịch
 3. Số đơn vị giao dịch

Trước khi tìm hiểu 2 ví dụ dưới đây, bạn nên đọc lại bài viết Công thức tính Pip của các cặp tiền tệ trong Forex.

Nào bắt đầu…

Ví dụ 1: Tài khoản giao dịch của bạn là bằng USD và bạn dự tính sẽ giao dịch cặp EUR/USD với 100.000 đơn vị. Vậy nếu tỷ giá EUR/USD tăng 1 pip, thì tác động lên lợi nhuận và thua lỗ của bạn là bao nhiêu (tính theo USD)?

Bước 1: Xác định giá trị pip của cặp tiền bạn đang giao dịch

 • Vì bạn đang giao dịch cặp tiền EUR/USD nên đồng EUR là đồng tiền cơ sở và đồng USD là đồng tiền yết giá.
 • Để xác định giá trị của pip, hãy nhìn vào đồng tiền yết giá (đồng tiền đứng sau).
 • Nếu bạn mua 100.000 đơn vị EUR/USD, thì giá trị của pip là 10 USD.

Bước 2: Xác định tỷ giá giữa đồng tiền tài khoản của bạn với đồng tiền yết giá

 • Đồng tiền trong tài khoản của bạn là USD.
 • Đồng tiền yết giá là USD.
 • Vậy tỷ giá là 1.

Bước 3: Nhân tỷ giá với giá trị pip của cặp tiền bạn đang giao dịch

Công thức tính như đã nói, vậy 1 * 10 = 10 USD

Tóm lại sau 3 bước tính thì mỗi thay đổi 1 pip của cặp EUR/USD trị giá 10 USD với bạn.

Ví dụ 2: Tài khoản giao dịch của bạn là bằng USD và bạn dự tính sẽ giao dịch cặp EUR/GBP với 500.000 đơn vị Vậy nếu tỷ giá EUR/GB tăng 1 pip, thì tác động lên lợi nhuận và thua lỗ của bạn là bao nhiêu (tính theo USD)?

Bước 1: Xác định giá trị pip của cặp tiền bạn đang giao dịch

 • Vì bạn đang giao dịch cặp EUR/GBP nên đồng EUR là đồng tiền cơ sở và đồng GBP là đồng tiền yết giá.
 • Để xác định giá trị của pip, hãy nhìn vào đồng tiền yết giá.
 • Nếu bạn mua 500.000 đơn vị EUR/GBP, thì giá trị pip là 50 GBP.

Bước 2: Xác định tỷ giá giữa đồng tiền của tài khoản giao dịch và đồng tiền yết giá

 • Đồng tiền của tài khoản giao dịch của bạn là USD.
 • Đồng tiền yết giá là GBP.
 • Bước này hãy tra cứu tỷ giá của GBP/USD hiện tại và ghi nhớ.

Bước 3: Nhân tỷ giá với giá trị pip của cặp tiền bạn đang giao dịch

 • Giả sử tỷ giá của GBP/USD hôm nay là 1.23
 • Vậy lấy 1.23 * 50 = 61.5 USD

Sau 3 bước tính thì mỗi 1 pip của cặp EUR/GBP trị giá 61.5 USD với bạn.

Công thức tính khối lượng giao dịch Forex

Khối lượng giao dịch = Số tiền bạn đang rủi ro / (cắt lỗ * giá trị pip)

Giả thiết:

 1. Bạn có 1 tài khoản giao dịch 1.000 USD và bạn đang rủi ro 1% mỗi lệnh
 2. Bạn muốn bán GBP/USD ở giá 1.2700 vì nó là vùng Kháng cự
 3. Bạn có cắt lỗ là 200 pip

Như đã nói ở trên, nếu bạn có 1 tài khoản là 1.000 USD và đặt rủi ro 1% vốn trên mỗi lệnh (1% này là con số hợp lý để đảm bảo an toàn của bạn) thì số tiền bạn chấp nhận rủi ro là 10 USD cho 1 lệnh.

Với giá trị pip của 1 lot = 10 USD/pip và cắt lỗ 200 pip thì dựa theo công thức là:

Khối lượng giao dịch = 10 / (200*10) = 0.005 lot

Điều này nghĩa là bạn có thể giao dịch 0.005 lot GBP/USD với cắt lỗ là 200 pip; thì thua lỗ tối đa của lệnh này là 10 USD (là 1% tài khoản).

Leave a Reply

Your email address will not be published.

x

Check Also

Upthrust là gì? Spring là gì? phương pháp giao dịch trăm năm tuổi

Upthrust và Spring là 2 kỹ năng giao dịch của trader lâu ...